Атестація педагогів

 

 Атестація педагогічних працівників - це система заходів,  спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється  кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 
 

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 
 

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 

 В 2018 / 2019 навчальному році  в закладі атестуються наступні педагоги:

 

 Вихователь  Ланівська Олена Михайлівна  - підтвердження вищої категорії;

 

Музичний керівник Лукіянчук Олександра Олексіївна - встановлення  кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії"

 

Інструктор з фізичної культури Бойко Наталія Вікторівна - встановлення кваліфікаційної категорії "Спеціаліст першої категорії"