Тематика засідань педагогічних рад на 2018 / 2019 навчальний рік

 

Настановча педрада.

1.Вибори секретаря педради на 2018 / 2019 н.р.

2. Про підсумки роботи за літньо - оздоровчий період.

3.Ознайомлення з інструктивно – методичними рекомендаціями  Міністерства освіти і науки України «Щодо особливостей організації  діяльності закладів дошкільної освіти  в 2018 / 2019 н.р» від 13.06.2018 №1/9-386.

4.Ознайомлення з річним планом роботи та його схвалення.

5.Затвердження:

  • моделі планування освітньо – виховної роботи педагогами  та спеціалістами закладу;
  • освітньої програми;
  • складу творчої групи;
  • плану базового ДНЗ з проблеми «Правове виховання дошкільнят – одна з важливих умов формування життєвої компетентності особистості»;
  • графіку курсів підвищення кваліфікації педагогів.

 

Первинний фінансово - економічний досвід - необхідна умова й результат соціалізації та виховання дітей дошкільного віку

1.Про фінансово - економічну освіту як складову соціалізації дитини.

2. Про форми та методи економічного виховання дітей дошкільного віку.

3.Про стан роботи з економічного виховання в садових групах.

4.  "Економічні цікавинки"

 

 

Казка як засіб морально - етичного виховання

1. Про роль казки у вихованні моральних цінностей дітей дошкільного віку.

2. Про казку як вихователя внутрішнього світу дитини.

3. Про використання різних форм роботи з дошкільниками  у ознайомленні з казкою.

4. Про казку як найкращий інструмент для виховання дитини.

Підсумкова педагогічна рада

1.Аналіз роботи  ДНЗ за 2018 / 2019рік та завдання на новий навчальний рік.

2.Особисті досягнення педагогів у навчально – виховному процесі.

3. Готовність дітей до школи.

4. Підготовка до проведення літньо – оздоровчої кампанії.

5. Ознайомлення із планом  роботи на літній період та його схвалення