...

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Забезпечення приміщеннями навчально-виховного призначення і майданчиками

 

Найменування приміщень навчально-виховного призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень, майданчиків (одиниць)

Площа з розрахунку на одну дитину (кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики

ясельного віку

дошкіль-ного віку

Музичний зал

1

   

Власні

Спортивний зал

1

   

Власні

Медичний кабінет

1

   

Власні

Логопедичний кабінет

1

   

Власні

Кабінет психолога

1

   

Власні

Групові кімнати

8

4.3

4.3

Власні

Ігрові майданчики

8

10м

12м

Власні