Атестація педагогів

 

 Атестація педагогічних працівників - це система заходів,  спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється  кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 
 

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 
 

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 

 В 2015 / 2016 навчальному році  в закладі атестуються наступні педагоги:

 

 Вихователь  Савчук Наталія Миколаївна - присвоєння педагогічного звання "Вихователь - методист";

Вихователь  Стратейчук Валентина Василівна - встановлення  кваліфікаційної категорії пеціаліст вищої категорії"

 

Вихователь  Антимичук Галина Іванівна - встановлення кваліфікаційної категорії "Спеціаліст ІІ категорії"

             

Вихователь - методист Чобанюк Любов Дмитрівна - встановлення кваліфікаційної категорії "Спеціаліст І категорії"